Start
SE
Content for id "bild" Goes Here
Wiltbergers Textwerkstatt


är en översättningsbyrå som sedan 1998 är baserad i Sverige
och sedan 2013 även i Tyskland.
Företaget är specialiserat på följande fackområden:

Översätter bl.a. kundmagasin och reklamtexter, hemsidor, läroböcker samt anbud och teknisk dokumentation för översättningsbyråer, arkitektbyråer, bokförlag och reklambyråer.

Vera Wiltberger, dipl. översättare sedan 1997
Medlem i SFÖ (Sveriges Facköversättarförening)