SE
Tjänster
  • Översättning från svenska, engelska och norska till tyska
  • Korrekturläsning
  • Textanpassning till målmarknaden
  • Sammanställning av databaser
  • Förmedling av översättningar med andra språkkombinationer
Programvara
  • Windows 7
  • Office-paket version 2007
  • SDL Studio 2011 + 2014
  • Adobe Creative Suite